Uşak Üniversitesi Uşak Ekonomisi Sempozyumu

Uşak Ekonomisi Sempozyumu

“Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılına atfedilmiştir”

Üniversitemiz tarafından ekonomi sempozyumu planlanırken, sempozyumun Uşak’ta ve bölgede faaliyet gösteren tüm ticaret ve finansal çevrelere fayda sağlaması amaçlanmıştır. Ayrıca bölgesel ticaret, finansal stratejiler ve politikaların uygulanmasında öncü kuruluşlar, uzmanlar ve akademik çevrelerin katılımıyla, sempozyumun fikir alışverişinde bulunma potası olması amaçlanmaktadır. Gündemdeki konularla ilgili sorunları derinlemesine tartışmak ve değerlendirmek için bir arada olmak oldukça değerlidir.

Sempozyuma katılacak uzmanlar, öncü ticaret temsilcileri ve ticaretin bizzat içinde olanlar en iyi uygulamalara dayalı deneyimlerini ve bilgilerini sunma fırsatı bulacaklardır.  Bütün dünyada olduğu gibi, bölgesel stratejileri belirlemek, şehrin avantajlarını yakalamak ve bu bilinçle hareket etmek önemlidir. Bu sempozyumda sunulacak olan fikir ve öneriler, iş yaşamında karşılaşılan operasyonel zorluklar ve kaçınılması gereken tehditler ile değerlendirilmesi için gerekli fırsatları verecektir. Ancak, tüm paydaşların katılımı sayesinde iş hayatında karşılaşılan zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. İş dünyamıza özellikle Uşak ilimizde çaba gösteren tüm iş insanlarının, yetenek ve öğrendiklerini uygulayabilme enerjileri bu çalışmada bizi motive eden önemli dayanak noktamızdır. Katılımlarınız, ülkemizin kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında, ticaret ve finans alanının öneminin bir kanıtıdır.

Sempozyumun çıktıları, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına hizmet etme konusunda hepimizin üzerine düşeni yapmasına olanak sağlayacaktır. Bölgesel stratejinin geliştirilmesi, şehrin markalaşması, sosyo-ekonomik ve teknolojik gelişmelere uyum sağlaması için önemli olacaktır. Bu çalışmalar, kurumsal mekanizmaların hem eylem planı hem de planın uygulamaya konulmasında gerekli araçları herkese açıklayacak niteliktedir.

Bu görüş ve bakış açısıyla, 16-17 Kasım 2023 tarihlerinde tüm iş dünyası ve akademik çevreleri sempozyumumuza davet etmekten onur ve mutluluk duyarım.

Sevgi ve Saygılarımla.

Prof. Dr. Nesrin Ada

Dekan

Uygulamalı Bilimler Fakültesi